“Important to” czy “important for”?

Dawno nikt do mnie nie pisał, a tu nagle niespodzianka w postaci poniższej wiadomości:

Ostatnio podczas lekcji rozmawialiśmy o rodzinie i moja nauczycielka ciągle mówiła “important to”, a ja nie jestem pewna, czy przypadkiem nie powinno być “important for”. Gdy ją zapytałam, to powiedziała, że nie ma różnicy i można sobie stosować obie formy. Stąd moje pytanie: można?

Pani nauczycielka miałaby rację, gdyby nie była w błędzie. Absolutnie nic nikomu nie zarzucam tym bardziej, że nie znam kontekstu jej wypowiedzi (a kontekst w języku angielskim to świętość nad świętościami), więc po prostu przyjrzyjmy się przykładom, w których różnica pomiędzy important to a important for jest widoczna oraz znacząca.

Z definicji important to używamy wtedy, gdy coś jest ważne ze względu na stosunek emocjonalny danej osoby względem danej rzeczy lub osoby. Powiemy więc Alice is important to me because she’s always been my best friend. Alice jest ważna dla mnie, ponieważ łączy mnie z nią emocjonalna więź. Dodatkowo wyrażenie z przyimkiem to użyjemy wtedy, gdy po nim wrzucimy do zdania czasownik, np. It’s very important to be on time! z tego względu, że po przymiotnikach w języku angielskim jeśli pojawi się czasownik, to musi on być w formie pełnego bezokolicznika, czyli full infinitive.

Z drugiej strony important for sygnalizuje instrumentalne podejście, to znaczy coś (lub ktoś!) jest dla mnie ważne, bo mi się przyda na przyszłość lub jest konieczne, by osiągnąć coś innego. Stwierdzimy więc raczej English is important for people to get better jobs. Podobnie zastosujemy wyrażenie z przyimkiem for, gdy bezpośrednio po nim będziemy mieć rzeczownik lub jego ekwiwalent, np. gerund: There are many important skills for working in a team.

Pamiętajcie, że w tłumaczeniu na język polski powyższe różnice się gubią, więc nie uczcie się słownictwa na podstawie polskiego odpowiednika danego wyrazu, zwrotu, wyrażenia czy frazy, bo tego odpowiednika może po prostu nie być. Uczymy się więc zawsze zastosowania w kontekście. So, what about you? Are your family important to you or for you?

4 comments to ““Important to” czy “important for”?”
  1. “Are your family important to you or for you?”
    Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć dlaczego “are” a nie “is”? 🙂

  2. Nice touch 😉
    Pytanie z innej acz pokrewnej beczki. Ostatnio zaczęłam zastanawiać się nad “on behalf of”, czyli “w imieniu kogoś”. Stało się tak dlatego, że pomagając przetłumaczyć maila, osoba, która miała go wysłać, miała zastosować angielski ekwiwalent “w uzgodnieniu i na prośbę Pana X”. Zwróciła się do mnie z zapytaniem, czy mogłaby użyć “on behalf of Mr X”. Zaczęłam zastanawiać się, czy w przypadku użycia “on bahalf of” dajemy odbiorcy do zrozumienia, że jesteśmy jedynie pośrednikami w przekazywaniu jakiejś informacji od ww. Pana X. A co jeśli ten pośrednik uczestniczył w tworzeniu tej informacji? Czy może użyć “on behalf of”, skoro nie występuje tutaj jako zwykły posłaniec, ale i też jako sam współtwórca przekazywanej informacji?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *