Tłumaczenia, redakcja i korekta

Knowing two languages doesn’t make you a translator any more than having ten fingers makes you a pianist.

Zajmuję się tłumaczeniem tekstów i dokumentów różnego rodzaju, od nieużytkowych po użytkowe, specjalizując się w tematyce psychologicznej, psychoterapeutycznej, psychiatrycznej oraz lingwistycznej. Skontaktuj się też ze mną, jeśli potrzebujesz tłumaczenia np. CV, listu motywacyjnego, pracy pisemnej, strony internetowej, artykułu, ulotki czy aktu zgonu.

Bazowa cena za tłumaczenie uzależniona jest od liczby stron rozliczeniowych tekstu oryginalnego i jego charakteru. Jedna strona rozliczeniowa liczy 1 500 znaków (ze spacjami i innymi znakami typograficznymi), a na jej koszt wpływa rodzaju tekstu i termin wykonania zlecenia.

Tekst niespecjalistyczny to teksty o tematyce ogólnej, np. notatka, list, mail, oferta handlowa, zapytanie, instrukcja, strona internetowa. Cena za każdą rozpoczętą stronę rozliczeniową tekstu niespecjalistycznego wynosi 50 złotych bez względu na kierunek przekładu (z języka angielskiego na polski czy polskiego na angielski).

Tekst specjalistyczny to np. dokumenty aplikacyjne, praca dyplomowa, fragment książki lub podręcznika, umowa, tekst z zakresu medycyny, prawa, finansów czy literatury; ogólnie mówiąc, tekst skupiający się na danej dziedzinie nauki. W przypadku artykułów specjalistycznych cena za każdą rozpoczętą stronę rozliczeniową wynosi 70 złotych.

Łatwo więc obliczyć należność za tłumaczenie, sprawdzając liczbę znaków dokumentu w statystyce wyrazów danego programu tekstowego, przy czym liczy się każda rozpoczęta strona rozliczeniowa, a nie procent znaków. Zdarza się jednak, że trudno określić charakter dokumentu, więc przed zleceniem proszę o kontakt celem oceny tekstu do przetłumaczenia.

Termin wykonania tłumaczenia zależy od objętości dokumentu. W trybie zwykłym tłumaczę 2 strony rozliczeniowe dziennie (nie wliczając weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy). W trybie przyspieszonym tłumaczę 4 strony rozliczeniowe dziennie (również z wyłączeniem wspomnianych dni), co wiąże się z dopłatą wysokości 50% stawki bazowej. Tryb pilny obejmuje wykonywanie tłumaczenia 4 stron rozliczeniowych dziennie w dni ustawowo wolne od pracy i powoduje zwiększenie kwoty bazowej o 100%.

Przyjmuję również zlecenia korekty językowej tekstów i prac napisanych w języku angielskim. Cena za korektę każdej rozpoczętej strony rozliczeniowej (liczącej 1 500 znaków ze spacjami i innymi znakami typograficznymi) wynosi 50 złotych za tekst niespecjalistyczny i 60 złotych za tekst specjalistyczny. Zastrzegam sobie jednak prawo do niepoprawiania niejęzykowych (np. merytorycznych) błędów dostarczonego do korekty tekstu.

Chętnie podejmę się też redakcji artykułów po polsku oraz angielsku. Szczegóły takie jak tematyka, objętość czy termin oddania gotowego tekstu ustalane są indywidualnie, a cena za całość obliczana jest według wzoru:

  • po polsku: liczba znaków / 1 500 x 50 złotych
  • po angielsku: liczba znaków / 1 500 x 60 złotych

W przypadku artykułów specjalistycznych do cen należy doliczyć 10 złotych.

Nie wykonuję jednak tekstów próbnych, bo nawet ksiądz się za darmo nie modli. Cały mój blog stanowi portfolio pełne próbek moich umiejętności. Jeśli jednak komuś mało, w Internecie można znaleźć pisane przeze mnie artykuły na temat psychologii, psychoterapii i szeroko rozumianego zdrowia psychicznego.

Opłatę za tłumaczenie, korektę i redakcję wnosi się z góry na konto w Polsce lub poprzez PayPal, a potencjalne koszty przewalutowania i/lub realizacji przelewu zagranicznego ponosi klient.