Słowa, zdania i litery

1. Go to najkrótsze i gramatycznie poprawne zdanie w języku angielskim. Można przetłumaczyć je jako “idź” bądź “idźcie”. 2....