Wpływ stresu na ciało człowieka

Stress affects everyone differently. Here are a few common symptoms.

  • Muscles tense to guard against injury. Prolonged tension in the head, neck, and shoulders can cause headaches and migraines.
  • The sympathetic nervous system triggers the adrenal glands to release adrenaline and cortisol. This can cause your heart rate to increase, problems with digestion, and harder breathing.
  • The rapid breathing may induce panic attacks.
  • Stress may cause a decrease in sex drive. In times of extreme stress, hair loss may occur.
  • Chronic stress may cause more serious issues such as insomnia, hypertension, and an increased risk of heart attack and stroke.

If you are experiencing chronic stress, seek help. You are too important to let stress control your life.

Stres na każdego wpływa inaczej, ale kilka objawów występuje często.

  • Mięśnie, napinając się, chronią przed urazami, ale długotrwałe napięcie w okolicach głowy, szyi i ramion może wywoływać bóle głowy i migrenę.
  • Współczulny układ nerwowy pobudza nadnercza, które uwalniają adrenalinę oraz kortyzol, co może skutkować przyspieszonym tętnem, problemami z trawieniem i cięższym oddechem.
  • Przyspieszony oddech może wywoływać ataki paniki.
  • Stres może zmniejszać popęd płciowy, a w skrajnych przypadkach może powodować utratę włosów.
  • Stały stres może też wywoływać poważniejsze objawy, takie jak bezsenność czy nadciśnienie, oraz zwiększać ryzyko wystąpienia ataku serca i udaru mózgu.

Szukaj pomocy, jeśli odczuwasz chroniczny stres, i nie daj się mu kontrolować. Twoje życie jest najważniejsze.

Te i inne słówka dostępne są też w mojej klasie na platformie Quizlet (instrukcja obsługi wraz z przeglądem ćwiczeń znajdują się we wpisie Quizlet: platforma do nauki słownictwa).

3 comments to “Wpływ stresu na ciało człowieka”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *