Znaczenie rzeczownika a jego liczba – część 2

W pierwszej części tej nowej serii poznaliśmy różnice między pierwszą piątką par podchwytliwych a codziennych słówek, więc dzisiaj pociągniemy temat dalej, przyglądając się temu, jakim zmianom ulega angielski rzeczownik, gdy zmienimy jego liczbę lub zakręcimy policzalnością.

Arm vs Arms. Pierwszy rzeczownik oznacza “ręka” i jest policzalny, a drugi to “broń” i jako taki funkcjonuje jedynie w liczbie mnogiej.

 • He put his arm around her shoulders.
 • The British police don’t usually carry arms.

Damage vs Damages. Pierwsze słówko jest niepoliczalne i oznacza “uszkodzenie”, ale jeśli obdarzymy je darem liczby i zastosujemy w liczbie mnogiej jako damages właśnie, oznaczać będzie “odszkodowanie”.

 • Serious damage has been caused to their flat by the fire.
 • The jury awarded damages of 10 million pounds to the victim.

Custom vs Customs. Pierwszy rzeczownik jest policzalny i oznacza “zwyczaj”, chociaż może i być potraktowany jako niepoliczalny, którego znaczenie to coś w stylu “stali klienci”. Drugi, mający liczbę mnogą, to z kolei “cło” oraz “odprawa celna”.

 • How do you like the custom of kissing under the mistletoe?
 • Smaller shops lose a lot of custom when bigger ones open nearby.
 • You need to pay customs on goods which you bring into the country.
 • She was stopped at customs and questioned!

Good vs Goods. Tak, good jest nie tylko przymiotnikiem, ale i rzeczownikiem, który ma się dobrze i funkcjonuje w pierdyliardzie różnych wyrażeń. Jest niepoliczalny i najogólniej oznacza “dobro”. Z kolei drugi rzeczownik oznacza “towary”.

 • You should resign for your own good.
 • This shop specialises in leather goods. How kinky!

Manner vs Manners. Tu sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Pierwszy wyraz oznaczać może “sposób” lub “zachowanie” i choć jest policzalny, stosowany jest w liczbie pojedynczej (singulare tantum, pamiętacie?). Drugi natomiast to “maniery”.

 • The manner of their death remains a mystery.
 • His aggressive manner puts me off.
 • It’s bad manners to interrupt someone.

Zważywszy na powyższe naprawdę warto upewnić się, jak zachowuje się w liczbie mnogiej nowy rzeczownik, który właśnie się nauczyliśmy, bo można się zdziwić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *