Najczęściej mylone słowa – część 2

Kontynuując temat rozpoczęty kilka tygodni temu, dzisiaj publikuję kolejną listę słówek, które mylą nie tylko uczący się języka angielskiego, ale i sami jego rodzimi użytkownicy. Jeśli ominęła Was część 1, sugeruję się i z nią zapoznać!

Affect vs Effect. Nie pomaga, że oba wyrazy mogą być i rzeczownikami, i czasownikami, ale najczęściej affect ma funkcję czasownika, a effect rzeczownika – i właśnie ta kombinacja jest zwykle mieszana. Affect przetłumaczymy jako “wywierać wpływ”, a effect oznacza “skutek”.

  • Learning foreign languages is always affected by one’s mother tongue.
  • Mark was really sorry for the effect of his actions.

Defuse vs Diffuse. Czasowniki te wyglądają i brzmią podobnie, ale nie tak samo. Pierwszy, oznaczający “załagodzić sytuację” oraz “rozbroić bombę”, czytamy [di:ˈfju:z], a drugi, który oznacza “rozpraszać” lub “rozprzestrzeniać”, przeczytamy [dɪˈfju:z].

  • Alice’s quiet voice helped to defuse the situation.
  • Certain pollutants diffused into the soil and through the air.

Emigrate vs Immigrate. Oba czasowniki są mylone także w języku polskim. Pierwszy oznacza “wyjechać do innego miejsca celem osiedlenia się”, a drugi “przyjeżdżać do danego miejsca celem osiedlenia się”. Różnica, jak widać, leży w kierunku. Łatwo je jednak zapamiętać, gdy wiemy, że emigrate najczęściej łączy się z from, a immigrate z to.

  • My grandparents emigrated from Poland when I was 5.
  • When did your parents immigrate to Canada?

Kto liznął nieco słowotwórstwa, ten też wie, że czasowniki zaczynające się od em– zazwyczaj sugerują opuszczenie danego miejsca, a te zaczynające się od imm– coś zgoła odwrotnego.

Historic vs Historical. Te przymiotniki można przetłumaczyć tak samo jako “historyczny”, ale do historii i przeszłości odnosi się tylko ten drugi, podczas gdy pierwszy określa coś ważnego, interesującego czy starego.

  • A historic meeting of world leaders has just taken place.
  • Was King Arthur a real historical figure?

Lay vs Lie. O tych czasownikach już pisałem tutaj, ale to, co najczęściej się myli, to “leżeć” (lie) oraz “kłaść” (lay). Można skojarzyć, że i polskie “leżeć”, i angielskie lie ma literę “e”, a także polskie “kłaść” i angielskie lay zawiera literkę “a”.

  • Now carefully lay the cloth of the table.
  • Don’t lie in the sun! You’ll get sunburn!

Napiszcie, czy istnieją takie pary słówek, które sprawiają Wam problemy, a jeśli tak, jak sobie z nimi radzicie.

Uwaga: wpis zawiera symbole IPA (International Phonetic Alphabet, czyli Międzynarodowy alfabet fonetyczny). Bez odpowiedniego wsparcia ze strony oprogramowania możliwe jest, że w miejscu właściwych znaków Unicode pojawią znaki zapytania, kwadraty i inne niefonetyczne symbole. Ponadto jako anglista, nie amerykanista, siłą rzeczy mówię tu o brytyjskiej wersji języka angielskiego. Więcej o symbolach, ich znaczeniu i wymowie znajduje się we wpisie Angielska fonetyka: zarys dźwięków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *