Other, another, others, an other?

Pytania wyrastają jak na drożdżach zasiał, więc poniżej prezentuję jedno z nich:

Czytam sobie powieść i tam w środku akcji, w ważnym momencie, pada zdanie “I need another few days before I can make a decission”. Z tego, co kojarzę, “another” łączy się z liczbą pojedynczą, a z mnogą “other”, więc czemu tutaj “another” jest z “days”? Być może w znaczeniu “dodatkowe”? Ale powiedziałabym chyba “I need a few more days”. Wcześniej by mnie to w ogóle nie obeszło, ale zmieniłeś moje czytanie i teraz nie mogę się dać porwać akcji, bo zdanie gramatycznie analizuję!

Przede wszystkim miło mi, że kolejnej osobie zrujnowałem życie swoją pasją. Other i another to bardzo wygodne słówka, które tworzą wiele przydatnych konstrukcji. Oba wyrazy możemy stosować jako określniki lub zaimki.

Another w funkcji określnika łączy się z rzeczownikiem policzalnym w liczbie pojedynczej. Użyty jako zaimek nie połączy się z rzeczownikiem (stąd nazwa: zaimek, czyli zamiast imienia), ale stanąć obok niego może przyimek of (Could I have another of your delicious cupcakes, please?). Co ważne, another to tak naprawdę an + other, a więc other z gotowym, innym określnikiem (tu: przedimkiem nieokreślonym). Co z tego wynika? To, że przed another – w odróżnieniu od other, jak zobaczymy poniżej – nie wystąpi żaden inny określnik w myśl zasady wzajemnego wykluczania się określników w języku angielskim.

Natomiast other jako określnik zazwyczaj łączy się z rzeczownikiem w liczbie mnogiej. Zazwyczaj, ponieważ może tworzyć konstrukcję z przedimkiem the, zaimkiem przymiotnym lub resztkami tego, co my w języku polskim znamy pod nazwą dopełniacza saksońskiego, dzięki czemu występujący po takiej konstrukcji rzeczownik może być zarówno w liczbie mnogiej (This one is hideous, but I like your other paintings), jak i pojedynczej (Tom’s being nice, but the other boy’s being rude!). Gdy other lub others pełni funkcję zaimka, rzeczownika po nim, oczywiście, nie uświadczymy, ale samo słówko może zostać poprzedzone przedimkiem the (Have you seen the others?). The pominiemy wtedy, gdy others będzie mnogim odpowiednikiem another (Some countries are more expensive than others), co jest logiczne, ponieważ przedimki nieokreślone a/an (a pamiętajmy, że another to an + other) w liczbie mnogiej tworzą przedimek zerowy, czyli “znaczenie bez formy”.

To tyle odnośnie teorii. W skrócie, rzecz jasna. Analizując bowiem zdania z przykładu od Czytelniczki, przede wszystkim warto zwrócić uwagę nie tyle na fakt, który z wyrazów z jakim rzeczownikiem się łączy, ale jakie konstrukcje może tworzyć i co oznacza. Other ma zazwyczaj znaczenie “inny”, another natomiast można tłumaczyć jako “kolejny”. W przytoczonym przykładzie zastosowanie another trochę w opozycji do definicji, ale w zgodzie z tłumaczeniem możliwe było ze względu na pojawiający się określnik a few, a cała konstrukcja użyta została po to, by pokazać, ile mamy czegoś. Lub, dokładniej, ile czegoś potrzebujemy; another few days to więc “kolejne kilka dni” (czy też “jeszcze kilka dni”), co swoją drogą od razu sugeruje, że już ktoś ileś czasu dostał, ale chce go otrzymać więcej. Określnik ten można równie dobrze zastąpić konkretną wartością liczbową.

<> Ćwiczenia <>

Przetłumacz:

 1. Poproszę jeszcze jedną herbatę.
 2. Są równi i równiejsi.
 3. Kim jest ten drugi facet?
 4. Kolejny piękny dzień!
 5. Mary jest miła, ale ta druga pani jest koszmarna.
 6. Wolę twoje inne pomysły.
 7. W południe są kolejne wiadomości.
 8. Niektórzy ludzie są ciekawsi od innych.
 9. Kto chce kolejne piwo?
 10. John nie lubi, gdy inni się wtrącają.
 11. Przejdźmy na drugą stronę ulicy.
 12. Mam tu gdzieś jeszcze jedną twoją książkę.
 13. Powiedziałeś o tym reszcie?
 14. Poza Adamem Alice ma jeszcze trójkę dzieci.
 15. Przenosimy się z jednego biura do innego.

Odpowiedzi:

 1. I’d like another tea, please.
 2. Some are more equal than others.
 3. Who’s that other guy?
 4. Another beautiful day!
 5. Mary’s nice, but the other lady is awful.
 6. I like your other ideas more.
 7. There’s another news programme at noon.
 8. Some people are more interesting than others.
 9. Who wants another beer?
 10. John doesn’t like other people interfering.
 11. Let’s cross to the other side of the street.
 12. I have another of your books somewhere here.
 13. Have you told the others about it?
 14. In addition to Adam, Alice has got three other children.
 15. We’re moving from one office to another.
5 comments to “Other, another, others, an other?”
 1. Paczaj, co jeszcze znalazłam : We often use another with numbers + plural noun: You owe me another ten pounds.

  Wyjątki są wyjątkowo fajne :-).

  • Mam nadzieję, że mój wpis jest pomocny, bo staram się tłumaczyć dane zagadnienia w sposób inny niż dostępny w książkach, ale jeśli nadal jest coś niejasne, to pytaj śmiało. 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *