Hipoteka, historia i Chiny

1. Nazwa “dopełniacz saksoński” (the Saxon genitive) nawiązuje do okresu w historii języka anglosaskiego, zwanego również staroangielskim, podczas którego apostrof wyodrębnił się z dopełniacza. Funkcjonuje również pod nazwą genitive ‘s’.

2. Uważa się, że słówko mortgage (“hipoteka”) pochodzi ze starofrancuskiego mort gage, co można przetłumaczyć jako “kontrakt śmierci”.

3. Przytłaczająca większość wyrazów w języku angielskim rozpoczyna się literą s.

4. Wyrażenia typu long time no see (“kopę lat”), no go (“niemożliwe”) czy no can do (“nie da się zrobić”) są niepoprawne gramatycznie, ale używane na co dzień. Uważa się, że stanowią niemal dosłowne tłumaczenie chińskich zdań.

5. Pronunciation (“wymowa”) to jak na ironię najczęściej źle wymawiane słowo w języku angielskim.

2 comments to “Hipoteka, historia i Chiny”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *