Bar, żelki i wazelina

Jak można przetłumaczyć “śliwków jak mrówków”? Na przykład shitload of plums. I nie pytajcie mnie, skąd pomysł na takie wyrażenie.

***

Wszyscy znamy i kochamy misiowe żelki, czyli gummy bears, ale czy wiecie, że istnieją w wersji dla dorosłych jako rummy bears, czyli z rumem?

***

Niekiedy angielskie słowotwórstwo jest podchwytliwe, a wręcz podchwytliwskie, toteż wbrew pozorom przeciwieństwem helpful nie jest helpless.

 • helpful: pomocny
  Marcus is such a helpful young lad!
 • helpless: bezsilny
  She began to feel depressed and helpless.
 • unhelpful: niepomocny
  The staff here are very unhelpful.

***

Czasownik douse jest śmieszny. Z jednej strony oznacza “zalać” czy “oblać” (Marcus dowsed the house with petrol and set it on fire…), a z drugiej “zgasić” (…but luckily a man appeared and doused the fire…), a poza tym można go też używać w przenośni (…and nothing could douse our euphoria)!

***

Jam to po angielsku “dżem”, ale rodzina tego wyrazu wcale nie jest tak bliska. Jammed oznacza bowiem i “zacięty” (o mechanizmie), i “zatłoczony” (o miejscu), a jammy to – poza “ubrudzona dżemem” (o twarzy) – “szczęśliwy” w sensie lucky. O, warto też dodać, że już samo słówko jam oznacza też “korek na drodze”, “trudna sytuacja” czy “wpychać”.

***

To teraz trzy miłe czasowniki złożone:

 1. take up: rozpocząć
  Why don’t you take up a new hobby?
 2. give up: rzucić, przestać coś robić
  Mark gave up smoking many years ago.
 3. carry on: kontynuować
  I think I’ll carry on with the course next year.

I taka wskazówka dla Was: gdy uczycie się czasowników złożonych, uczcie się też ich łacińskich odpowiedników (i odwrotnie), bo dzięki temu będziecie w stanie się odnaleźć i w formalnej, i nieformalnej sytuacji. Dla powyższych mamy więc odpowiednio start, quit oraz continue.

***

Jeśli chcecie komuś po angielsku powiedzieć, by się ogarnął czy wziął w garść, możecie mu rzucić w twarz:

 • Get a grip!
 • Get yourself sorted!
 • Get your life sorted!
 • Pull yourself/it/your shit together!

***

Biegunka to diarrhoea. Kolokwialnie mówi się na tę niemilaską przypadłość the runs.

***

A oto bardzo przydatne wyrażenia związane z czasem:

 • at the earliest: najwcześniej
  I can finish the project by Friday at the earliest.
 • at the latest: najpóźniej
  We’ll be there by 10 at the latest.

***

Zapewne znacie wyraz bar. Jako rzeczownik to np. takie miejsce, gdzie się pije i je, pręt czy palestra (choć w tym wypadku z przedimkiem the). Jako czasownik oznacza np. “ryglować” lub (zwykle w stronie biernej) “zakazywać”. Ale czy wiecie, że bar jest też przyimkiem, który oznacza… “za wyjątkiem”?

 • I love the new Lana Del Rey album, bar one track.
  Uwielbiam nowy album Lany Del Rey za wyjątkiem jednej piosenki.
 • He’s the best teacher we’ve ever had, bar none.
  On jest najlepszym nauczycielem jakiego kiedykolwiek mieliśmy, bez wyjątku.

***

“Odwrócić do góry nogami” to po angielsku turn upside down, “wywrócić na drugą/lewą stronę” to z kolei turn inside out.

***

Pamiętajcie różnicę między wyrażeniami:

 1. be cold: zimno
  I’m cold, turn the heating up!
 2. have/catch a cold: być przeziębionym
  I caught a terrible cold when we went skiing.
 3. a cold sore: opryszczka
  I’ve got a cold sore, and it hurts.

***

Nie wszystko jest takie, na jakie wygląda. Petroleum oznacza “ropa naftowa”, ale już petroleum jelly to… “wazelina”. Istnieje co prawda słówko Vaseline, które również oznacza “wazelina”, ale nim tradycyjnie określa się tylko produkty firmy Vaseline. Vaseline to przykład bardzo wdzięcznego procesu słowotwórczego w języku angielskim zwanego branding (brand to “marka”), który polega na użyciu nazwy firmy jako nazwy produktu (podobnie jest z pampersami i ksero, które pochodzą od nazw firm Pampers i Xerox). Jeśli chodzi o wymowę, to petroleum czytamy [pəˈtrəʊliəm], a Xerox to [‘zɪərɒks]

***

Na koniec kolejne trzy często mylone czasowniki złożone.

 1. hear of: słyszeć o (mieć jakąkolwiek wiedzę, że coś istnieje)
  We’ve heard of this new Italian place. Do you want to check it out?
 2. hear about: słyszeć o (zdobyć informacje na jakiś temat)
  Have you heard about Alice? She’s three months in!
 3. hear from: odzywać się
  I was angry because I hadn’t heard from Mark for donkey’s years!

***

Te i inne słówka dostępne są też w mojej klasie na platformie Quizlet (instrukcja obsługi wraz z przeglądem ćwiczeń znajdują się we wpisie Quizlet: platforma do nauki słownictwa).

Uwaga: wpis zawiera symbole IPA (International Phonetic Alphabet, czyli Międzynarodowy alfabet fonetyczny). Bez odpowiedniego wsparcia ze strony oprogramowania możliwe jest, że w miejscu właściwych znaków Unicode pojawią znaki zapytania, kwadraty i inne niefonetyczne symbole. Ponadto jako anglista, nie amerykanista, siłą rzeczy mówię tu o brytyjskiej wersji języka angielskiego. Więcej o symbolach, ich znaczeniu i wymowie znajduje się we wpisie Angielska fonetyka: zarys dźwięków.

2 comments to “Bar, żelki i wazelina”
  • Dzięki! Masz me błogosławieństwo. 😉 Ja publikuję dużo ciekawostek i przydatnych słówek czy wyrażeń na Facebooku, więc szkoda by było, gdyby one zniknęły w czeluściach internetów – a tak co miesiąc je zbieram w jednym miejscu, co jest chyba szczególnie przydatne dla tych, którzy nie są na bieżąco z aktualności z fan page’a bloga.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *