Angielskie czasy: Past Continuous

Jak w tytule, dzisiaj zajmiemy się już drugim z czterech czasów przeszłych, wdzięcznie zwanych również narracyjnymi. Mój skrót myślowy opisujący ten czas to “było i trwało”.

O co kaman w czasie Past Continuous? No skoro już musicie wiedzieć, jest to czas przeszły niedokonany, który stosujemy do opisywania czynności wykonywanej w konkretnym momencie w przeszłości. Moment ten może być jasno zaznaczony, ale i może wynikać z kontekstu.

 • What were you doing at noon? I think I saw you at the mall.
 • Sorry, what were you saying?
 • At that very moment, we were playing cards in the living room.

No właśnie, czas Past Continuous bardzo się lubi z czasem Past Simple, więc o ile Past Simple opisuje zdarzenia punktowe, jednorazowe i zwykle gwałtowne, o tyle Past Continuous służy do opisywania sytuacji rozciągniętych w czasie i do opisywania tła dla czynności wyrażonych w czasie Past Simple.

 • When John arrived, they were eating dinner.
 • Although it was almost midnight, I wasn’t sleeping when the phone rang.
 • What were the witnesses doing when the bomb exploded?
 • …and they were kissing when I saw them!

Czas Past Continuous możemy też stosować do podkreślenia, że dwie czynności przeszłe były wykonywane jednocześnie.

 • While Mary was singing, Carl was dancing.
 • They were fighting, so Adam was sitting quietly in his room.
 • The kids were playing outside while the nanny was preparing their bath.
 • …and so I was trying to run, but they were grabbing my legs!

W związku z powyższym zwykle też zamienimy przysłówek when na while, coby pomóc odróżnić taką sytuację od sytuacji, w której czynności przeszłe następowały po sobie, a nie w tym samym momencie.

 • When Ann called me, I left the house. Wwyszedłem po jej telefonie.
 • While Ann was calling me, I was leaving the house. Właśnie wychodziłem, gdy do mnie dzwoniła.
 • I talked to Alex when I went home. Pogadałem z nim, gdy poszedłem do domu.
 • I was talking to Alex when I was going home. Cały czas podczas drogi do domu rozmawiałem z nim.

Ponadto czas Past Continuous może być użyty do opisywania czynności tymczasowej, wykonywanej w drodze wyjątku przez określoną długość czasu.

 • The doctors were helping the wounded all night!
 • I was mowing the lawn all morning.
 • The students were making notes during the lecture.
 • Before I moved to England, I was taking English classes three times a week.

Zmiany zachodzące nieprzerwanie w przeszłości to również domena Past Continuous. Zauważcie, że jest to sytuacja analogiczna do zastosowania czasu Present Continuous.

 • After the surgery, he was getting better every single day!
 • Due to the financial crisis, more and more people were emigrating.

Wynika też z tego, że czasu Past Continuous nie używamy do mówienia o czynnościach rutynowych, wielokrotnych i powtarzanych w przeszłości (jeden wyjątek opisałem poniżej). Od tego mamy Past Simple i różne konstrukcje peryfrastyczne używane w jego ramach.

 • When I was a child, I lived by the lake.
  NOT When I was a child, I was living by the lake.
 • He never asked for anything.
  NOT He was never asking for anything.

Zupełnie jednak jak w czasie Present Continuous, zdanie w wyrażone Past Continuous też można okrasić przysłówkiem częstotliwości, tym samym ładując je negatywnymi emocjami. Wyjątkowo zdanie takie służy do opisywania czynności zwyczajowej, rutynowej, tylko że irytującej z naszego punktu widzenia.

 • When she was angry, she was always throwing different things at me!
 • As a child, she was continually lying.
 • When Josh was a child, he was constantly crying…

Na koniec należy zauważyć, że skoro mamy do czynienia z czasem o aspekcie continuous, to trzeba być ostrożnym z czasownikami z grupy state verbs, o czym już pisałem we wpisie poświęconym czasowi Present Simple. Kto nie pamięta lub nie kojarzy, o co chodzi, to sugeruję nadrobić zaległości. Chop, chop!

Jeśli chodzi o budowę, Past Continuous stanowi przeszły odpowiednik czasu Present Continuous. Mamy więc operator be, ale w formie przeszłej (was dla 1. i 3. osoby liczby pojedynczej oraz were dla całej reszty) i czasownik w 4. formie, czyli z końcówką -ing (reguły jej dołączania opisałem we wpisie o czasie Present Continuou). Pełną formę przeczenia skracamy do wasn’t oraz weren’t.

 • twierdzenie: osoba + operator + czasownik + reszta zdania
 • przeczenie: osoba + operator + not + czasownik + reszta zdania
 • pytanie: operator + osoba + czasownik + reszta zdania

Easy-peasy, lemon squeezy!

<> Ćwiczenia <>

Przetłumacz:

 1. Alice usłyszała krzyk, gdy brała prysznic.
 2. Miałeś dziwny głos. Spałeś, gdy zadzwoniłem?
 3. Po ślubie byli coraz szczęśliwsi każdego dnia.
 4. Wy imprezowaliście, a ja się uczyłem!
 5. Przepraszam, ale nie słuchałem. Co mówiłeś?
 6. Gdy szef wszedł do biura, nikt nie pracował.
 7. Domownicy spali, gdy złodziej ich okradał.
 8. Planowaliśmy wakacje, ale pojechaliśmy do kasyna i przegraliśmy nasze oszczędności.
 9. Już spałem, gdy wróciłeś do domu.
 10. Sarah widziała wczoraj Johna, gdy kupował damską bieliznę.
 11. Gdy goście przyszli, jeszcze gotowałem obiad.
 12. Jako dziecko Adam stale robił w spodnie.
 13. Jedliśmy śniadanie, gdy przyszedł listonosz.
 14. O czym rozmawialiście gdy przyszedłem?
 15. Zanim rozpoczął nową pracę, dużo się uczył angielskiego.

Odpowiedzi:

 1. Alice heard a scream while she was taking a shower.
 2. Your voice was strange. Were you sleeping when I called?
 3. After the marriage, they were getting happier every day.
 4. You were partying, and I was studying!
 5. Sorry, I wasn’t listening. What were you saying?
 6. When the boss entered the office, no one was working.
 7. The family were sleeping while the man was robbing them.
 8. We were planning our holidays, but then we went to a casino and lost all our savings.
 9. I was sleeping when you came back home.
 10. Sarah saw John yesterday when he was buying lingerie.
 11. When the guests arrived, I was still cooking dinner.
 12. As a child, Adam was always pooing his pants.
 13. We were eating breakfast when the postman came.
 14. What were you talking about when I came?
 15. Before he started his new job, he was learning English a lot.
4 comments to “Angielskie czasy: Past Continuous”
 1. Dlaczego Alice ktoś przeszkadza, kiedy spokojnie gadała sobie do prysznica? Przecież miała brać prysznic ale wredny administrator odłączył ciepłą wodę i musiała starczyć pogawędka przez prysznic z koleżanką o administratorze. Może autor włączy ciepłą wodę dla Alice aby mogła wziąć prysznic. Na pewno będzie wdzięczna;)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *