Kolejka, transport i boskość

1. Słówko aegilops (“ościec”) jest najdłuższym angielskim słowem, w którym litery występują w porządku alfabetycznym.

2. Transport samochodem zwany jest shipment, a transport statkiem zwany jest cargo. Gdzie leży dowcip, pozostawiam Waszej inteligencji.

3. Słówko queue (“kolejka”) to jedyne słówko, które wymawia się tak samo nawet jeśli usuniemy ostatnie cztery litery.

4. Język staroangielski posiadał inny szyk wyrazów niż język angielski nowożytny. Szyk ten nazywa się V2 (ang. verb-second) i aktualnie występuje w języku niemieckim. Szyk, który z kolei teraz dominuje w języku angielskim to szyk SVO, czyli podmiot – orzeczenie – dopełnienie.

5. Jedyne angielskie słówko, które zawiera w sobie występujące po sobie trzy takie same litery to goddessship/godess-ship (“boskość” w odniesieniu do bogini).

6 comments to “Kolejka, transport i boskość”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *