Angielskie czasy: Future Perfect Continuous

Dzisiaj zajmiemy się nie tylko ostatnim czasem przyszłym, ale i w ogóle ostatnim czasem w mojej sadze.

Czas Future Perfect Continuous to taka hybryda czasów Future Perfect, czyli zaprzyszłego, i Future Continuous, czyli przyszłego ciągłego. Oznacza to tylko i aż tyle, że stosować go będziemy do opisywani czynności przyszłej, która do pewnego momentu w przyszłości będzie wykonywana już od jakiegoś czasu. Ten moment może być wyrażony albo jakimś określeniem czasu (pięknie zwanym przysłówkiem czy wyrażeniem przysłówkowym), albo zdaniem czasowym.

 • By the next year, we’ll have been living here for five years.
 • How long will we have been waiting before the film starts?
 • When you come home, I’ll have been repainting our bedroom for a few hours.
 • Before Mark graduates, he’ll have been studying for over six years.
 • Tomorrow, Alice will have been seeing John for a month.

Dość nietypowym zastosowaniem tego czasu jest mówienie o przeszłości. Tak jest, gdy chcemy zaznaczyć, że coś mogło mieć miejsce w danym momencie w przeszłości, gdy chcemy wyrazić pewne założenie, możemy zastosować Future Perfect Continuous.

 • I guess they’ll have been sleeping at that time.
 • They’ll have been driving for a long time before they finally got there.
 • I think she’ll have been working then.

Zdecydowanie jednak częściej w takiej sytuacji zastosowalibyśmy czasowniki modalne np. must czy may. Czemu? Bo z will nietrudno o pomyłkę, no ale róbta, co chceta!

Porównajmy sobie teraz ten czas z pozostałymi o podwójnym aspekcie perfect continuous.

 • Past Perfect Continuous: Yesterday at 7 am, we’d been driving for an hour.
  Wczoraj o siódmej rano byliśmy w drodze od godziny.
 • Present Perfect Continuous: It’s 7 am, and we’ve been driving for an hour.
  Jest siódma rano i jesteśmy w drodze od godziny.
 • Future Perfect Continuous: Tomorrow at 7 am, we’ll have been driving for an hour.
  Jutro o siódmej rano będziemy w drodze od godziny.

Jak widzicie (mam przynajmniej nadzieję, że widzicie), to wszystko stanowi jedną i tę samą konstrukcję, ale przemieloną przez przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Czyż życie od razu nie nabiera rumieńców wraz ze wzbierającym podnieceniem wynikłym ze zrozumienia angielskich czasów?

Na koniec budowa, która na tym etapie nie powinna stanowić dla Was tajemnicy i którą można odszyfrować po samej nazwie. Skoro mamy do czynienia z czasem przyszłym o podwójnym aspekcie, będziemy mieć aż trzy operatory: will have been, a ostatni z nich wymusi nam 4. formę czasownika, czyli bezokolicznik z końcówką -ing. Formę przeczenia will not skracamy do won’t, a pytanie tworzymy jak zwykle poprzez inwersję (zamianę miejscami) podmiotu zdania z pierwszym operatorem, czyli will.

 • twierdzenie: osoba + operatory will have been + czasownik + reszta zdania
 • przeczenie: osoba + operator will + not + operatory have been + czasownik + reszta zdania
 • pytanie: operator will + osoba + operatory have been + czasownik + reszta zdania

Pamiętajcie, że mając do czynienia z dowolnym czasem o aspekcie continuous, trzeba mieć na uwadze nie tylko czasowniki zmieniające znaczenie wraz ze zmianą aspektu, ale i czasowniki stanu i wykonawcze. To tak gwoli przypomnienia.

<> Ćwiczenia <>

Przetłumacz:

 1. Do piątku będziemy nad tym projektem pracować od tygodnia.
 2. Jak długo będę brał te lekarstwa nim poczuję się lepiej?
 3. Zanim przyjedziecie, nakryję do stołu.
 4. Do końca lutego będziecie mieszkać razem już prawie 3 miesiące.
 5. Nim skończę to ćwiczenie, będę ćwiczył ten czas od godziny.
 6. Będę czekał na ciebie wieczność, niż się tu pojawisz!
 7. Kto napisze ten raport przed kończem tygodnia?
 8. Jak długo będzie oszczędzał nim będzie mógł sobie pozwolić na nowy samochód?
 9. Do północy będziemy oglądać filmy już kilka godzin.
 10. W piątek nie będę jadł słodyczy już od kilku tygodni!
 11. Przegramy całą kasę, zanim pójdziemy do domu.
 12. Do marca będziemy się spotykać już pół roku.
 13. Zanim przejdę na emeryturę, będę tu pracował ponad 20 lat.
 14. Dzieci posprzątają dom, zanim ich rodzice wrócą z kina.
 15. Jak długo już będziesz studiować z końcem roku?

Odpowiedzi:

 1. By Friday, we’ll have been working on this project for a week.
 2. How long will I have been taking these meds before I feel better?
 3. Before you arrive, I’ll have laid the table.
 4. By the end of February, you’ll have been living together for almost 3 months.
 5. Before I finish this exercise, I’ll have been practising this tense for an hour.
 6. I’ll have been waiting for you for donkeys years before you get here!
 7. Who’ll have written the report before the end of the week?
 8. How long will he have been saving up before he can afford a new car?
 9. By midnight, we’ll have been watching films for hours.
 10. On Friday, I won’t have been eating sweets for a few weeks!
 11. We’ll have lost all our money before we go home.
 12. By March, we’ll have been going out for half a year.
 13. Before I retire, I’ll have been working here for over 20 years.
 14. The children will have cleaned the house before their parents come back from the cinema.
 15. How long will you have been studying by the end of the year?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *