Angielskie czasy: Future Perfect

Dzisiaj kolejny czas przyszły, a dokładnie zaprzyszły. Tak, dobrze przeczytaliście: zaprzyszły. Mieliśmy już zaprzeszły, a teraz zaprzyszły. Jest on bowiem przyszłym odpowiednikiem czasów Past Perfect i Present Perfect, i wbrew pozorom jest bardzo prosty w obsłudze, o ile zna się choć jeden ze wspomnianych dwóch perfektów, oczywiście. Zresztą skoro czytacie ten wpis, powinniście już mieć je opanowane.

Przede wszystkim trzeba sobie uzmysłowić – a najlepiej w mózg wetrzeć – ideę tego czasu, bo w języku polskim niczego podobnego się nie uświadczy. Czas ten stosuje się do opisu czynności, która zostanie skończona przed inną czynnością w przyszłości. Ten moment odniesienia może być wyrażony np. zdaniem czasowym lub wyrażeniem przysłówkowym (określeniem czasu). Oznacza to tylko tyle, że taką przyszłą czynność traktujemy jako zakończoną, choć w chwili mówienia się jeszcze nie skończyła, a często nawet i nie zaczęła.

 • By noon, I’ll have finished my project.
 • We won’t have cleaned the house after the party before our parents arrive.
 • By the time you finish your work, I’ll have done the shopping.

Tutaj wychodzi nam podwójna natura czasownika will, który choć dzisiaj stosowany jest głównie jako operator czasów przyszłych, to tak naprawdę jest też zwykłym czasownikiem modalnym. W związku z tym można go podmienić na inny czasownik modalny, zmieniając znaczenie zdania zgodnie ze znaczeniem zastosowanego czasownika.

 • Before we leave, it may have started to rain.
 • They could’ve copied the documents by the time it’s discovered.
 • I should have sent all the e-mails by Friday.

Co ciekawe, biorąc pod uwagę regułę time isn’t tense (“czas to nie czas gramatyczny”), czasu tego można używać do mówienia o czynnościach… przeszłych, które wierzymy, że do chwili obecnej się skończyły czy wydarzyły.

 • It’s almost midnight. They’ll have arrived home by now.
 • The meeting started half an hour ago. Mark won’t have finished his speech yet.
 • We may stay, my parents will have picked my brother up.

Bardziej zaawansowanym powyższa konstrukcja może się kojarzyć ze zwykłym czasownikiem modalnym stosowanym w przeszłości, a super angielscy kochasie może i rozpoznają tu perfect infinitive czy nawet bare active perfect infinitive.

Warto też skonfrontować Future Perfect z Future Simple. Otóż o ile czas Future Perfect mówi o końcu czynności, o tyle Future Simple podkreśla jej początek.

 • They’ll have gone by Monday.
  Do poniedziałku ich już nie będzie, czyli wyjadą wcześniej.
 • They’ll go on Monday.
  Wyjadą w poniedziałek. Może.
 • I’ll have started by 7.
  Zacznę przed 7.
 • I’ll start at 7.
  Zacznę o 7.

Na koniec porównajmy te zdania ze wszystkimi (mam nadzieję) znanymi Wam już czasami dokonanymi:

 • Past Perfect: By 4 pm yesterday, most of them had finished work.
  Wczoraj większość skończyła pracę przed 16.
 • Present Perfect: It’s almost 4 pm, so most of them have finished work.
  Jest prawie 16, więc większość skończyła pracę.
 • Future Perfect: At 4 pm tomorrow, most of them will have finished work.
  Jutro przed 16 większość skończy pracę.

Jak już wspominałem we wprowadzeniu do angielskich czasów, na angielskie czasy można patrzeć parami, trójkami, czwórkami, od tyłu, od przodu, z góry, z dołu… jak się chce, byle skutecznie! Skoro mamy do czynienia z czasem dokonanym oraz ze zdaniami czasowymi, słówka i wyrażenie typowe dla Future Perfect to te same, które znamy z tych konstrukcji, np. yet, just, already, by, by the time, on, at, before, when czy until.

Budowa czasu nie kryje żadnych tajemnic. Mamy do czynienia z czasem przyszłym, więc podstawowy operator to will, ale że jest to też czas dokonany, operatory mamy dwa: will have. Skoro ostatni operator to have, wymusza on 3. formę czasownika. Pełną formę przeczenia will not skracamy standardowo do won’t. Kuniec.

 • twierdzenie: osoba + operatory will have + czasownik + reszta zdania
 • przeczenie: osoba + operator will + not + operator have + czasownik + reszta zdania
 • pytanie: operator will + osoba + operator have + czasownik + reszta zdania

<> Ćwiczenia <>

Przetłumacz:

 1. Napiszesz ten raport do poniedziałku?
 2. Nie dzwoń do niego. Zapewne już wyszedł z biura.
 3. Pójdziemy spać o północy.
 4. Nie zdążę do środy.
 5. Nim dojedziecie do domu, skończy się wam benzyna.
 6. Wieczorem przejrzę dokumenty.
 7. Do południa powinienem skończyć pracę.
 8. Kto napisze artykuł przed wtorkiem?
 9. Jutro wstanę o siódmej.
 10. Gdy dotrzecie do kina, film już się zacznie.
 11. Kiedy to się wszystko skończy?
 12. Już późno, pewnie wszyscy poszli spać.
 13. Nie odmalujemy całego domu do czerwca.
 14. Nie przyjadą do piątej?
 15. Nie ma sensu iść. Zanim tam dotrzemy, wykład się skończy.

Odpowiedzi:

 1. Will you have written the report by Monday?
 2. Don’t phone him. He’ll have left the office by now.
 3. We’ll go to bed at midnight.
 4. I won’t have made it by Wednesday.
 5. By the time you get home, you’ll have run out of petrol.
 6. I will look through the documents in the evening.
 7. By noon, I should have finished work.
 8. Who’ll have written the article by Tuesday?
 9. Tomorrow, I’ll get up at seven.
 10. When you get to the cinema, the film will have already started.
 11. When will it be all over?
 12. It’s late, they’ll have gone to bed.
 13. We won’t have repainted the entire house by June.
 14. Won’t they have arrived by five?
 15. There’s no use going now. By the time we get there, the lecture will have ended.
4 comments to “Angielskie czasy: Future Perfect”
 1. Czym jest to “bare active perfect infinitive”? Jak się wpiszę w google (całą frazę w cudzysłowie) to ta strona to jedyny wynik w całym internecie.

  • Jest to bezokolicznik czynny w aspekcie dokonanym bez “to”. Wpisałem pełną nazwę, której się niemal nie używa, ale wystarczy z niej wywalić “bare” i już mamy nazwę normalnie stosowaną. Rodzaje angielskich bezokoliczników opisuję w serii im poświęconej, więc zachęcam do lektury. 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *