“Look”, “see” czy “watch”?

Istnieje wiele często mylonych czasowników, ale te trzy – to look, to see i to watch – zajmują miejsce na podium. Błędy w ich stosowaniu najczęściej wynikają z próby tłumaczeniach ich na język polski, co z góry skazane jest na niepowodzenie. Owszem, często tłumaczy się to look (at) jako “patrzeć (na)”, to see jako “widzieć”, a to watch jako “oglądać”, ale tłumaczenie to kwestia funkcjonowania danego słówka w języku polskim, co ma się nijak do stosowania angielskich czasowników w języku angielskim. Na szczęście przy odrobinie skupienia i odpowiedniej praktyce można zrozumieć i zapamiętać, w jakich sytuacjach stosujemy dany czasownik.

To look. Czasownik ten używany jest, gdy kierujemy na coś swoje gały, poświęcając temu swoją uwagę. Jeśli przyjmuje dopełnienie, rządzi nim przyimek at; to zresztą ten czasownik wybierzemy, gdy zechcemy, by ktoś gdzieś spojrzał.

 • Look! Here they come.
 • Don’t look at me!
 • Look inside the drawer and try to find the keys.

Jeśli po tym czasowniku postawimy rzeczownik bądź przymiotnik, to będziemy sugerować, że coś lub ktoś wygląda w taki lub inny sposób. Pamiętajcie jednak, że w odróżnieniu od języka polskiego po czasowniku to look stawiamy przymiotnik właśnie, a nie przysłówek, bo to tak zwany czasownik łączący.

 • He looks really handsome in that jacket.
 • He looks like an asshole.
 • You look tired. Why don’t you lie down?
 • She looks just like her mother.
 • Mm… the chicken looks terrific!

Więcej na ten temat przeczytacie w tekście O podobieństwie i wyglądzie, czyli look i like.

To see. Ten czasownik używany jest wtedy, gdy zauważamy istnienie czegoś (zwykle przez przypadek) oraz gdy chodzi o nasz zmysł wzroku.

 • Have you seen my mobile? I can’t find it.
 • We saw Mark at the mall on Saturday.
 • She can’t see well in dim light. She needs to have her eyes checked.
 • I can’t see a thing, because the lady in front of me is wearing a hat!

Trzeba pamiętać, że czasownik to see (i kilka innych) przyjmuje różne znaczenie ze względu na aspekt, w jakim wystąpi, co tłumaczę w artykule Czasowniki zmieniające znaczenie w czasach Simple i Continuous.

To watch. Czasownik bardzo podobny do to look, ale z tą zasadniczą różnicą, że o ile to look używamy do krótkich, przelotnych spojrzeń, o tyle to watch oznacza oglądanie czegoś przez dłuższy okres; w szczególności czegoś, co się rusza lub zmienia.

 • He hardly ever watches television.
 • We like to sit on the porch to watch the street.
 • I watched that new series yesterday.

Należy zwrócić uwagę, że niekiedy można zastosować i to watch, i to see, ale znaczenie ulegnie zmianie. To watch oznacza bowiem, że oglądamy coś w telewizji, a to see stosujemy do publicznych wydarzeń, kin, teatrów, oper, koncertów, itd.

 • I watched ‘Captain Underpants’ on DVD last night.
 • I saw ‘Captain Underpants’ last night. You should see it while it’s in the cinema.
 • We went to see Beyoncé last summer.
 • We watched her concert on TV last week.

Dodatkowo jeśli mówimy o oglądaniu czegoś przez dłuższy czas, a nie tylko samym zanotowaniu faktu, że coś miało miejsce, wybierzemy czasownik to watch.

 • We watched a cat summoning the devil.
  Przyglądaliśmy się, gdy kot przyzywał diabła. Może siedzieliśmy z popcornem w tyłku, może staliśmy za drzewem w krzakach, ale aktywnie przypatrywaliśmy się poczynaniom kitka.
 • We saw a cat summoning the devil.
  Widzieliśmy, jak kot przyzywa diabła, ale nie poświęciliśmy temu zbyt dużo uwagi. Ot, pewnie szliśmy złożyć krwawą ofiarę z chomika i kątem prostym oka dostrzegliśmy, że niesforny kot niewinnie się bawi.

Przejdźmy teraz do podsumowania i typowych błędów pomieszania z poplątaniem wspomnianych czasowników.

Gdy oglądamy telewizję w domu, wybierzemy to watch, ponieważ to see rezerwujemy do miejsc publicznych.

 • I like to watch telly at night.
 • We’re going to the cinema to see the new James Bond film.

Jeśli coś się zmienia i rusza, stosujemy to watch, ale jeśli przed dopełnieniem stawiamy przyimek at, wybieramy look.

 • Look at me, hun.
 • Are you watching me, you perv?

Nie stosujemy to watch do mówienia o rzeczach widzianych bez skupienia czy poświęcenia im uwagi. Do zwykłego zauważenia faktu istnienia czegoś służy czasownik to see.

 • Watch closely, and you should spot the difference.
 • If you go to the woods, you’ll see some moose there.

Zazwyczaj więc wybór odpowiedniego czasownika uzależniony jest od kontekstu, bo co się stanie, gdy do telly zastosujemy raz jeden, raz drugi, a raz trzeci czasownik? Zmienimy znaczenie, oczywizda.

 • I watched the telly.
  Oglądałem telewizję, czyli coś leciało, a ja poświęcałem temu uwagę.
 • I saw the telly.
  Widziałem telewizor.
 • I looked at the telly.
  Przelotnie spojrzałem na telewizor.

Jest różnica, jest impreza! A jeśli temat się Wam spodobał, mam dla Was jeszcze dwie podobne serie tekstów: jedna przedstawiająca najczęściej mylone słowa, a druga opisująca podchwytliwe słowa zwane fałszywymi przyjaciółmi.

<> Ćwiczenia <>

Przetłumacz:

 1. Co oglądałeś w kinie?
 2. W zeszłym roku pojechałem na koncert Sama Smitha.
 3. Widziałeś Ann? Wygląda na zmartwioną.
 4. Cicho, oglądam film!
 5. Spójrz na nasz samochód. Trzeba go umyć.
 6. Widziałem cię wczoraj w kawiarni. Wyglądałeś na szczęśliwego.
 7. Widziałeś, kto to był?
 8. Dlaczego mężczyźni oglądają piłkę nożną?
 9. Nic nie widzę, bo jest za ciemno.
 10. Co to było? Widziałeś to? Coś przeleciało za oknem.
 11. Widzieliście wczoraj wiadomości?
 12. Lubię obserwować gwiazdy na niebie.
 13. Spójrz na siebie, świnio!
 14. Spojrzałem na niego, ale on mnie nie widział przez przyciemnioną szybę.
 15. Widzisz tego gościa w zielonym swetrze? Wygląda, jakby nas obserwował!

Odpowiedzi:

 1. What did you see at the cinema?
 2. Last year I went to see Sam Smith.
 3. Have you seen Ann? She looks worried.
 4. Shush, I’m watching!
 5. Look at our car. We need to wash it.
 6. I saw you at the coffee shop yesterday. You looked happy.
 7. Did you see who it was?
 8. Why do men watch football?
 9. I can’t see a thing, because it’s too dark.
 10. What was that? Did you see it? Something flew past the window.
 11. Did you watch the news last night?
 12. I like to watch the stars in the sky.
 13. Look at yourself, pig!
 14. I looked at him, but he didn’t see me through the tinted glass window.
 15. Can you see that guy in the green pullover? He looks like he’s watching us!
6 comments to ““Look”, “see” czy “watch”?”
 1. Witaj, taki przykładowy fragment dialogu:
  -What’s on tonight?
  *What would you like to see: a romantic comedy, a thiller or…?
  Dlaczego w pytaniu użyto czasownika see, a nie watch?
  Przecież będziemy oglądać długo i w telewizji?
  Będę wdzięczna za wyjaśnienie, bo na razie widzę ciemność.
  Pozdrawiam.

 2. Wszystko dokładnie i jasno wytłumaczone wraz z licznymi przykładami. Po lekturze tego wpisu osoby uczące się angielskiego, nie powinny mieć już żadnych problemów z ‘wyczuciem’ tych trzech czasowników.

 3. Mam tylko jedną wątpliwość, w 11 zdaniu do przetłumaczenia bardziej pasuje mi: Oglądaliście wczoraj wiadomości ? Do wersji “widzieliscie ?” użyłabym jednak “did you saw ?” – myślę, że można widzieć że są nadawane wiadomości bez specjalnego zainteresowania treścią i wtedy użyć see 🙂

  • Po polsku można zapytać “widziałeś wiadomości?” tak samo jak “widziałeś się z Adamem?”, co wcale nie sugeruje, że przelotnie zawiesiliśmy na czymś lub kimś oko. Pytając o to, czy wiedzieliśmy wiadomości w domyśle pytam o ich treść, podobnie jak o spotkanie. Gdybym zapytał “czy widziałeś Adama?”, to byłaby to inna sytuacja, ale nie zapytamy przecież “czy widziałeś się z wiadomościami?”. W tym wypadku zamiast czasownika “to see” można zastosować “to meet” lub jeszcze inny.

   Wszystko więc zależy od kontekstu, bo równie dobrze mogę powiedzieć np. “I watched the report”, jeśli był w formie nagrania np. na płycie, oraz “I saw the report”, jeśli był w formie papierowej. Dla lepszego zrozumienia tej różnicy w języku angielskim można posiłkować się definicjami i przykładami zastosowania opisanymi w słownikach angielsko-angielskich. “Did you saw” natomiast w ogóle nie powiemy ze względu na błąd gramatyczny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *