Literówki, zwłoki i kleszcze

Za oknami coraz bardziej gorąco, aż mózgi parują – i od temperatur, i ogromu wiedzy z fejsbuńkowego fan page’a. A cóż tam było ciekawego w minionym miesiącu? Dużo, a nawet jeszcze więcej!

 • You’ve called it! -> Wykrakałeś!
 • Let me put it this way… -> Ujmę to tak…
 • Stop hovering! -> Nie wiś nade mną!

Właśnie, czasownik to hover można tłumaczyć jako “czekać”. Czym różni się on więc od to wait? Tym, że jest bardziej precyzyjny, bo stosujemy go szczególnie wtedy, gdy czekamy na coś z niecierpliwością lub nie wiemy, co mamy zrobić.

 • The waiter was hovering by our table.
 • There was a crowd hovering outside the court.
 • The girl just hovered in the background, watching us.

Tylko zwróćcie uwagę na pisownię oraz wymowę, bo w ryj!

 • to hover [ˈhɒvə(r)]: wisieć
 • to hoover [ˈhu:və(r)]: odkurzać

Jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju sprzątanie, to dlaczego włosy się wash, a nie clean, a z kolei czemu podłogi się zwykle clean, a nie wash, dowiecie się z artykułu Czysty jak Anglik, czyli brush i wash.

***

So to takie sprytne słówko, które ma strasznie wiele znaczeń oraz funkcji i występuje w przeogromnej liczbie wyrażeń. Bardzo popularny zwrot so (what)? stosujemy, by w raczej mało elegancki sposób zasygnalizować komuś, że to, co powiedział, jest mało istotne i że raczej mamy to w dupie. Ktoś nam może np. powiedzieć I’m pregnant!, a my odpowiemy So (what)?, jeśli, delikatnie rzecz ujmując, mało nas ta informacja wzrusza.

***

A typo to “literówka”. Krótko i zwięźle, czyli short and sweet. Wyżej wspomniany przymiotnik pregnant, oznaczający “w ciąży”, jest słówkiem wyjątkowo często mylonym przez rodzimych użytkowników języka angielskiego. Wśród jego niepoprawnych wersji można spotkać takie kurioza, jak pregnate, pergert, prengan, pargant, pegan czy.. gregnant.

***

Feeling bad, naughty, or evil? Good! Te wyrażenia na pewno przydadzą się każdemu:

 • money laundering: pranie pieniędzy
 • untraceable poisons: niewykrywalne trucizny
 • a corpse: zwłoki (tak, w odróżnieniu od polskich zwłok angielskie mają liczbę pojedynczą oraz mnogą!)

***

Thrice to starszej daty przysłówek oznaczający three times. Ale ładniejszy.

***

Czy wiecie, że przymiotniki goodbad zmieniają zastosowanie wraz ze zmianą przyimka? At stosujemy do rzeczowników (a więc i czynności), with do ludzi, a in do pór dnia.

 • I’m good at (learning) languages.
 • Is he good with babies?
 • Night owls are bad in the morning.

***

Wyrażenie easy prey, które swoją drogą istnieje też w wersji an easy target, oznacza “łatwa zdobycz”, ale zwróćcie uwagę, że pierwsze jest niepoliczalne, a drugie już tak. W zdaniu można ich użyć na przykład tak:

 • Tourists can be easy prey for criminals.
 • Men like that prowl the streets searching out easy prey.
 • Fish at the surface of the water are easy prey for birds.

A czy wiecie, że rzeczownik prey i czasownik pray (czyli “modlić się”), wypowiadamy tak samo [preɪ]? It’s true!

***

Angielskie słówko o wielu znaczeniach i zastosowaniach?! This is madness! Wśród znaczeń często spotykanego to capture znajdziemy “porywać”, “uchwycić” i “nagrywać”.

 • The authorities have finally captured the terrorists.
 • The artist has captured the essence of that place perfectly.
 • The incident was captured by a young photographer.

***

Kawa, kawka, kawusia. Jaka? A taka!

 • bitter: gorzka
 • sweet: słodka
 • weak: słaba
 • strong: mocna

***

Być może znacie przymiotnik oriental, ale czy znaliście jego przeciwieństwo? To przecudnej urody occidental!

 • oriental: from or connected with eastern Asia, especially China and Japan
 • occidental: coming from or relating to the western part of the world

***

Jeśli chcecie powiedzieć, że ktoś lub coś Was wkurza, możecie użyć zwrotu to do sb’s head in.

 • He’s always doing my head in!
 • Working here is doing my head in.

***

Oto bardzo często mylone czasowniki: to sew, czyli “szyć”, oraz to sow, czyli “siać”. Wymowa pierwszego może zaskakiwać, ale zaprawdę powiadam Wam, iż oba wymawiamy tak samo: [səʊ]. Należą też do tej samej grupaski czasownikasków nieregularnych, więc i odmieniają się według tego samego wzoru.

 • sew – sewed – sewn
 • sow – sowed – sown

***

A jako że maj był i przeminął, kleszcze znowu atakują – chrońcie się!

 • a tick: kleszcz
 • Lyme disease: borelioza
 • an expanding rash: rumień wędrujący

Pamiętajcie o wymowie rzeczownika rash. Czytamy go [ræʃ], a nie jak wiele osób niepoprawnie mówi [rʌʃ] – w ten sposób to czytamy rzeczownik rush, czyli “pośpiech”.

***

Polski zwrot “robić dobrą minę do złej gry” można przetłumaczyć jako to grin and bear it albo to put a brave face on sth.

***

Z kolei odpowiednikiem polskiego “zostać na lodzie” może być angielskie to be left holding the baby.

***

Uwaga: wpis zawiera symbole IPA (International Phonetic Alphabet, czyli Międzynarodowy alfabet fonetyczny). Bez odpowiedniego wsparcia ze strony oprogramowania możliwe jest, że w miejscu właściwych znaków Unicode pojawią znaki zapytania, kwadraty i inne niefonetyczne symbole. Ponadto jako anglista, nie amerykanista, siłą rzeczy mówię tu o brytyjskiej wersji języka angielskiego. Więcej o symbolach, ich znaczeniu i wymowie znajduje się we wpisie Angielska fonetyka: zarys dźwięków.

4 comments to “Literówki, zwłoki i kleszcze”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *