Autoantonimy, czyli dwulicowe słówka – część 1

Autoantonimy, zwane również kontranimami, to słówka posiadające zwykle kilka znaczeń, z których przynajmniej dwa są w pewnym sensie lub całkowicie przeciwstawne. W języku angielskim znane są również pod nazwą Janus words, od rzymskiego boga Janusa, posiadającego dwie twarze. Jako że słówek tych w języku angielskim jest mnóstwo, a samo osobliwe zjawisko autoantonimii jest szalenie fascynujące, postanowiłem poświęcić mu osobną serię. Let’s begin, shall we?

 • to appropriate: zawłaszczyć/przeznaczać środki
  He is suspected of appropriating the funds.
  They appropriated £10 million for World Health Day.
 • to clip: spinać/obcinać
  Can you clip those documents together? We don’t want to lose them!
  I need to clip the hedge just a little bit.
 • downhill: gorsze/łatwiejsze
  Everything seemed fine, but then it all went downhill.
  The worst is over, honey. It’s all downhill from here!
 • to draw: zaciągać/otwierać zasłony
  The curtains were drawn at noon.
 • fast: szybko/nieruchomo (mocno)
  You need to call for help fast!
  She held fast to the door and refused to let go.
 • off: działać (włączać się)/nie działać
  My alarm went off at 7, but I still overslept.
  Why are the lights off?
 • to overlook: przeoczyć/górować nad
  When safety checks are overlooked, accidents can happen.
  The hotel overlooked the sea.
 • to screen: osłonić/emitować
  The trees screen the house from the main road.
  The series is currently being screened on Fridays.
 • to table: przedstawiać/odkładać
  A number of questions were tabled by the committee.
  They tabled the proposals and refused to discuss them.
 • to weather: niszczyć/stawiać czoło
  Wind and sun weathered the stone and the wood.
  Those additional funds will help us weather the crisis.

Zwróćcie tylko uwagę, że nie wszystkie z powyższych słówek sprawiają wrażenie przeciwstawnych, gdy patrzymy na ich tłumaczenie, dlatego też autoantonimy są dodatkowo podchwytliwe, ponieważ by w pełni pojąć ich esencję i sens, należy patrzeć na nie przez pryzmat języka oryginalnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *