Wysypka, tuńczyk i penis

Jak wyglądał miniony miesiąc na fejsie? Jak zwykle ciekawie!

 • What the Dickens?! -> Co tu się odjaniepawla?!
 • I get that a lot. -> Często mi to mówią.
 • Are they a thing? -> Czy oni są parą?
 • That’s not a thing! -> Nie ma czegoś takiego!
 • The thing is… -> Chodzi o to, że…

W ogóle rzeczownik thing stanowi centrum ogromnej liczby wyrażeń w języku angielskim, które są bardzo często stosowane w codziennym języku, więc warto poświęcić im trochę uwagi.

***

Sierpień, sierpień… i po sierpniu. Zapewne wiecie, że August to po angielsku “sierpień” właśnie. Czy wiecie jednak, że istnieje i formalny przymiotnik august, który można przetłumaczyć jako “dostojny”? Zwróćcie uwagę na pisownię, bo nazwy miesięcy piszemy dużymi literami, oraz na wymowę, bo oba słówka różnią się i akcentem, i jednym dźwiękiem w drugiej sylabie: rzeczownik czytamy [ˈɔ:ɡəst], a przymiotnik [ɔ:ˈɡʌst].

***

Jeden z najczęstszych błędów w wymowie, jaki słyszę, dotyczy nierozróżniania dźwięków [æ] i [ʌ]. Umiejętne ich stosowanie jest jednak bardzo istotne, bo nader często podmiana jednego dźwięku na drugi skutkuje zmianą znaczenia słówka (a w przypadku czasowników zmianie ulega ich forma, np. run i ran).

 • rash: wysypka
 • rush: pośpiech

Nie muszę chyba mówić, jak bardzo to istotne, prawda? No chyba że komuś nie zależy, że powiedział “zwykle biegam do sklepu po alko” (I run to the shop for some booze) zamiast “pobiegłem do sklepu po alko” (I ran to the shop for some booze). I tak, “alko” można przetłumaczyć booze.

***

Nie lubię ryb, ale uwielbiam tuńczyka. “Tuńczyk” to po angielsku tuna [ˈtju:nə] i posiada taką samą formę w liczbie pojedynczej i mnogiej. Jako że jednak słówko odnosi się do ryby, trzeba pamiętać, że może ono być niepoliczalne, gdy mówimy o mięsku i konsumpcji, a policzalne, gdy chodzi o zwierzątko jako takie.

 • I love tuna!
 • Look, I think there’s a tuna there!

***

Sierpień to miesiąc, na którego nocnym niebie można podziwiać Perseidy (the Perseids [‘pɜ:(r)siɪdz]), czyli rój meteorytów powiązany z kometą Swifta-Tuttle’a (the comet Swift-Tuttle). Zawsze, gdy nadarza się okazja oglądać deszcz meteorytów (a meteor shower), uciekam od świateł i odkładam telefon, by popatrzeć na spadające gwiazdy (shooting/falling stars).

***

“Warszawa” to po angielsku Warsaw, ale strasznie myli się ten, kto czyta to “łorsoł”. W języku angielskim nie ma takiego słowa! Jak więc czytamy nazwę stolicy Polski? Ładnie i z długimi samogłoskami: [‘wɔ:sɔ:]. Jeśli tego nie wiedzieliście, to zapewne też źle wypowiadacie “prawo” po angielsku, czyli law. Poprawna wymowa to [lɔ:], a nie [ləʊ], bo tak czytamy inne słówko, a mianowicie low.

Właśnie, low. Czy wiecie, że to słówko w języku angielskim może być wieloma częściami zdania?

 • czasownik: The cows lowed when they saw an approaching skulk of foxes. 
 • rzeczownik: Overnight lows will be around 5 degrees Celsius.
 • przymiotnik: There are many families existing on very low incomes.
 • przysłówek: The cranes seemed to be flying very low.

To i tak nie wszystkie możliwości i znaczenia, zatem jeśli ktoś chce już teraz jeszcze bardziej poszerzyć swoje słownictwo, to po więcej zapraszam do słownika angielsko-angielskiego!

***

W lato śpię przy otwartym oknie, a niektórzy przy włączonym wentylatorze. Zwróćcie uwagę na poprawną wymowę słówka fan: jest to [fæn]. Częstym błędem, który słyszę, jest wymowa [fʌn]. Należy ona jednak do słówka fun, czyli “zabawa”. A skoro przy wentylatorze jesteśmy, dorzucę Wam zabawny idiom the shit’s gonna hit the fan, czyli “ale będzie draka”, łagodnie mówiąc.

***

Kto jak ja kocha słodkości, ten musi ukochać czasownik to sweet-talk sb into doing sth, którego używamy, gdy chcemy powiedzieć o nakłanianiu kogoś do czegoś za pomocą słodkiej gadki.

 • She managed to sweet-talk him into buying her a new mobile!
 • He sweet-talked her into lending him the money.
 • Don’t you try to sweet-talk me!

***

To teraz na poważnie. Istnieje prosty a podchwytliwy czasownik to hang, który może być stosowany zarówno jako czasownik regularny (hang – hanged), jak i nieregularny (hang – hung). Przez to obie wersje są często mylone; i to nie tylko ze względu na formę czy znaczenie, ale i wymowę.

 1. Gdy jest nieregularny, oznacza “powiesić coś”.
 2. Gdy jest regularny, oznacza “powiesić kogoś”.

Jaka jest prawidłowa wymowa? Hang czytamy, oczywiście, [hæŋ], hung to [hʌŋ], a hanged to [hæŋd]. Zapamiętajcie sobie to raz na zawsze, bo jeśli je pomylicie i powiedzie, że Mark was hung, to wcale nie powiecie, że Mark został powieszony, ale… że miał dużego penisa. Dzieje się tak dlatego, że istnieje przymiotnik hung, który oznacza having large sexual organs. Mamy go też w wersji well-hung.

***

Ja tam nigdy nie ukochałem historii, ale niektórzy owszem. Należy jednak pamiętać, że po angielsku history czytamy krótko [ˈhɪst(ə)ri], a nie [ˈhɪstɒri]. Krótko, mówię! A jak powiemy “historyczny” po angielsku? Mamy dwa przymiotniki: historichistorical. Jako że jednak mają inne znaczenie, trzeba wiedzieć, który jest który. Przeczytacie o nich w drugim wpisie z serii pt. Najczęściej mylone słowa.

***

Kolejne nadzwyczaj często mylone słówka dotyczą podróży.

 • a journey: an occasion when you travel from one place to another, especially over a long distance

Można przetłumaczyć jako “podróż”. Co ciekawe, jako czasownik jest bardzo formalną wersją czasownika to travel.

 • a trip: an occasion when you travel somewhere and come back again

Oznacza “wycieczka” (można zapamiętać, że to journey + holiday). Gdy jest czasownikiem, może oznaczać “potykać się” czy “mieć fazę”.

 • to travel: the activity of travelling

Tłumaczymy jako “podróżować”. Gdy jest rzeczownikiem, jest niepoliczalny (choć niekiedy występuje w liczbie mnogiej).

***

Uwaga: wpis zawiera symbole IPA (International Phonetic Alphabet, czyli Międzynarodowy alfabet fonetyczny). Bez odpowiedniego wsparcia ze strony oprogramowania możliwe jest, że w miejscu właściwych znaków Unicode pojawią znaki zapytania, kwadraty i inne niefonetyczne symbole. Ponadto jako anglista, nie amerykanista, siłą rzeczy mówię tu o brytyjskiej wersji języka angielskiego. Więcej o symbolach, ich znaczeniu i wymowie znajduje się we wpisie Angielska fonetyka: zarys dźwięków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *